Otwórz
konto
z kartą

Korzystaj aktywnie z domu
i odbierz e-kody do
sklepów Biedronka o wartości
100 zł

Promocja „Konto z domu” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o. – trwa do osiągnięcia 1500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 31.07.2020 r.

Zgodnie z Regulaminem zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń w promocji

Przystąp do promocji

w dwóch prostych krokach

ikona rejestracji w promocji

Zarejestruj się w promocji1

Złóż wniosek o otwarcie Konta Osobistego z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej za pomocą Linka promocyjnego do 31.07.2020 r.

ikona rejestracji w promocji

Załóż konto

Zawrzyj Umowę ramową w zakresie Konta Osobistego wraz z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej do 14.08.2020 r. Pamiętaj o nadaniu PIN'u do Karty!

Poznaj warunki i nagrody

żeby otrzymać e-kody do sklepów Biedronka o wartości 100 zł należy przejść kilka etapów:

Miesiąc rejestracji i złożenia wniosku o Konto Osobiste w promocji

 • kwiecień
  2020
 • maj
  2020
 • czerwiec
  2020
 • lipiec
  2020
<
1

Maj
2020

Twoje Konto Osobiste jest już otwarte, pamiętaj o dokonaniu min. 1 logowania do Bankowości elektronicznej (GOonline/Pl@net oraz Aplikacja mobilna GOmobile).

Otrzymasz Pierwszą nagrodę o wartości 50 zł w czerwcu 2020 r.

2

Czerwiec
2020

Warunki:
• wykonaj min. 3 Transakcje bezgotówkowe oraz
• otrzymaj Wpływy na łączną kwotę min. 500 zł

3

Lipiec
2020

Warunki:
• wykonaj min. 3 Transakcje bezgotówkowe oraz
• otrzymaj Wpływy na łączną kwotę min. 500 zł

4

Sierpień
2020

Warunki:
• wykonaj min. 3 Transakcje bezgotówkowe oraz
• otrzymaj Wpływy na łączną kwotę min. 500 zł

Otrzymasz Drugą nagrodę o wartości 50 zł we wrześniu 2020 r.

1

2020
Czerwiec

Twoje Konto Osobiste jest już otwarte, pamiętaj o dokonaniu min. 1 logowania do Bankowości elektronicznej (GOonline/Pl@net oraz Aplikacja mobilna GOmobile).

Otrzymasz Pierwszą nagrodę o wartości 50 zł w lipcu 2020 r.

2

Lipiec
2020

Warunki:
• wykonaj min. 3 Transakcje bezgotówkowe oraz
• otrzymaj Wpływy na łączną kwotę min. 500 zł

3

Sierpień
2020

Warunki:
• wykonaj min. 3 Transakcje bezgotówkowe oraz
• otrzymaj Wpływy na łączną kwotę min. 500 zł

4

Wrzesień
2020

Warunki:
• wykonaj min. 3 Transakcje bezgotówkowe oraz
• otrzymaj Wpływy na łączną kwotę min. 500 zł

Otrzymasz Drugą nagrodę o wartości 50 zł w październiku 2020 r.

1

Lipiec
2020

Twoje Konto Osobiste jest już otwarte, pamiętaj o dokonaniu min. 1 logowania do Bankowości elektronicznej (GOonline/Pl@net oraz Aplikacja mobilna GOmobile).

Otrzymasz Pierwszą nagrodę wo wartości 50 zł w sierpniu 2020 r.

2

Sierpień
2020

Warunki:
• wykonaj min. 3 Transakcje bezgotówkowe oraz
• otrzymaj Wpływy na łączną kwotę min. 500 zł

3

Wrzesień
2020

Warunki:
• wykonaj min. 3 Transakcje bezgotówkowe oraz
• otrzymaj Wpływy na łączną kwotę min. 500 zł

4

Październik
2020

Warunki:
• wykonaj min. 3 Transakcje bezgotówkowe oraz
• otrzymaj Wpływy na łączną kwotę min. 500 zł

Otrzymasz Drugą nagrodę o wartości 50 zł w listopadzie 2020 r.

1

Sierpień
2020

Twoje Konto Osobiste jest już otwarte, pamiętaj o dokonaniu min. 1 logowania do Bankowości elektronicznej (GOonline/Pl@net oraz Aplikacja mobilna GOmobile).

Otrzymasz Pierwszą nagrodę o wartości 50 zł we wrześniu 2020 r.

2

Wrzesień
2020

Warunki:
• wykonaj min. 3 Transakcje bezgotówkowe oraz
• otrzymaj Wpływy na łączną kwotę min. 500 zł

3

Październik
2020

Warunki:
• wykonaj min. 3 Transakcje bezgotówkowe oraz
• otrzymaj Wpływy na łączną kwotę min. 500 zł

4

Listopad
2020

Warunki:
• wykonaj min. 3 Transakcje bezgotówkowe oraz
• otrzymaj Wpływy na łączną kwotę min. 500 zł

Otrzymasz Drugą nagrodę o wartości 50 zł w grudniu 2020 r.

1Rejestracji w promocji „Konto z domu” można dokonać od dnia 29.04.2020 r. do osiągnięcia 1500 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 31.07.2020 r.

Sprawdź Regulamin

Uczestnikiem Promocji „Konto z domu” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie

i wybierz Kartę dopasowaną do Twoich potrzeb

Jak wygląda proces otwierania rachunku?

Aby bezpiecznie otworzyć rachunek, Bank będzie musiał potwierdzić Twoją tożsamość na podstawie dowodu osobistego.

ikona rejestracji w promocji

Wypełnij
wniosek

Będzie Ci potrzebny dowód osobisty.

W 3 prostych krokach Bank poprosi Cię o uzupełnienie niezbędnych danych.

ikona rejestracji w promocji

Podpisz
umowę

Zrobisz to za pomocą unikalnego kodu SMS w systemie partnera Banku – Autenti. Login do bankowości internetowej znajdziesz na umowie o Konto Osobiste oraz w mailu, po aktywacji rachunku.

ikona rejestracji w promocji

Wizyta
kuriera

Przyjedzie do Ciebie kurier, który potwierdzi Twoją tożsamość oraz wyda Kartę do Konta Osobistego Banku BNP Paribas.

ikona rejestracji w promocji

Korzystaj
aktywnie

Aktywuj kartę i zaloguj się do bankowości internetowej Banku BNP Paribas.

Zapoznaj się

z najczęściej zadawanymi pytaniami:

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otwarcie konta w Promocji „Konto z domu”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Nie, aby otrzymać nagrodę konieczne jest zarejestrowanie się na stronie kontozdomu.pl, otwarcie konta korzystając z otrzymanego linku promocyjnego i spełnienie wszystkich warunków opisanych w Regulaminie promocji „Konto z domu”.

Napisz do Organizatora Promocji „Konto z domu”: kontakt@kontozdomu.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

ikona rejestracji w promocji

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia Promocji „Konto z domu” czynna jest w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Konto z domu” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kontakt@kontozdomu.pl. Informacje o promocji „Konto z domu”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie kontozdomu.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Konto z domu” trwa do osiągnięcia 1500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 31.07.2020 r.

Otrzymanie dwóch Nagród w postaci E-kodów Jeronimo Martins każdy o wartości 50 zł, w ramach Promocji „Konto z domu” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków przez uczestnika Promocji:

Otrzymanie Pierwszej nagrody w postaci E-kodu Jeronimo Martins o wartości 50 zł:
i. zgłoszenie w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie kontozdomu.pl, w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji a także zaznaczenie pola wyboru Oddziału Banku, z którego Uczestnik dowiedział się o Promocji, w okresie od dnia 29.04.2020 r. do osiągnięcia liczby 1500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 31.07.2020 r., a następnie
ii. w terminie od dnia 29.04.2020 r. do 31.07.2020 r. złożenie wniosku o zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą debetową Karta Otwarta na Świat albo Karta Otwarta na eŚwiat oraz dostępem do bankowości elektronicznej („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Konto z domu” („Regulamin Promocji”) oraz zawarcie Umowy ramowej w zakresie objętym wnioskiem do dnia 14.08.2020 r.
iii. w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Uczestnik dokonał Rejestracji w Promocji, dokona min. 1 logowania do Bankowości elektronicznej (GOonline/Pl@net oraz Aplikacja mobilna GOmobile).

Otrzymanie Drugiej nagrody w postaci E-kodu Jeronimo Martins o wartości 50 zł:
(i) spełnienia warunków do uzyskania Pierwszej nagrody oraz
(ii) w każdym z kolejnych 3 miesięcy, następujących po miesiącu, w którym Uczestnik spełnił warunki do otrzymania Pierwszej nagrody, Uczestnik łącznie:
- wykona min. 3 Transakcje bezgotówkowe oraz
- otrzyma Wpływ/y na łączną kwotę min. 500 zł.

Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).

Konto Otwarte na Ciebie (rachunek płatniczy) z kartą debetową Karta Otwarta na Świat lub Karta Otwarta na eŚwiat, o którym mowa w Regulaminie promocji „Konto z domu” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http:// bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).